Arama:

İK Politikamız

Ana Sayfa > İK Politikamız

İK Vizyonumuz

 • Şirketi geleceğe hazırlayan,
 • Şirketin daha iyi iş sonuçları almasına somut katkıda bulunan,
 • İnsan kaynağının yönetiminde örnek alınan uygulamaları hayata geçiren,
 • Sunduğu destek hizmetleri ile diğer fonksiyonların sadece işlerine odaklanmasına imkan sağlayan,
 • Çalışanların varlığını güvence ve değer olarak gören,
 • İnsan Kaynakları fonksiyonu olmak.

İK Misyonumuz

İnsan Kaynaklarında biz;

 • Kendimizi sürekli geliştirir, bilgilerimizi güncel tutarız,
 • Açık, net ve tutarlı bir iletişim kurar, her zaman ulaşılabilir oluruz
 • İç müşterilerimizin işlerini iyi bilir, onları yapıcı bir bakış açısıyla ve ilgiyle dinler, problemlerine zamanında çözüm üretiriz.

Değerlerimiz

Önce Müşterimiz

 • Müşterilerimizin ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlarız.
 • Müşterilerimizden ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımızdan gelen soru, sorun ve talepleri; cevapsız, sonuçsuz ve çözümsüz bırakmayız.
 • Müşterilerimizin ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini artırmak üzere mevcut süreçleri geliştirir ve/veya yenilikler öneririz.
 • Müşterilerimizden ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımızdan geribildirim alırız.
 • Müşterilerimize ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz önem ve önceliği sözlerimize, davranışlarımıza, müşterilerimizle olan ilişkilerimize/iletişimimize yansıtırız.
 • Bulunduğumuz her ortamda müşterilerimizin ve/veya hizmet verdiğimiz diğer çalışma arkadaşlarımızın sözcülüğünü yaparız.

Cesur ve Girişimciyiz

 • Hedefin gerçekleşmeme olasılığı söz konusuysa hedefe giden yeni yollar deneriz.
 • Gerektiğinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için başkalarıyla işbirliği yaparız.
 • Rekabet avantajı sağlayacak iş fırsatlarını fark ederiz.
 • Pazar ve rakipleri izler; yeni iş fırsatlarını araştırır ve değerlendiririz.
 • Ticari fırsatları değerlendirmek üzere hızlı hareket ederiz.
 • Yeni fikirlere olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırız.
 • Önceden yapılmamışı denemek konusunda cesur davranırız.
 • Başarıya ulaşmak için fayda, maliyet ve risk analizleri yaparak stratejileri belirleriz.
 • Değişen koşulların, gelişen olayların sistemi nasıl etkileyeceğini görür, fırsat ve tehditleri erken algılarız.

Özümüz Sözümüz Bir

 • Adil davranırız.
 • Açık ve dürüstüz.
 • Sözlerimiz ve davranışlarımız tutarlıdır.
 • Paylaşılması gereken bilgi ve düşünceleri, görüş ayrılıkları olduğunda bile saklamayız.
 • Başkalarının arkasından konuşmak yerine, onlarla ilgili eleştirilerimizi yüzlerine karşı yaparız.
 • Olumlu ya da olumsuz görüşlerimizi ima etmeden, açık, net, anlaşılır bir biçimde iletiriz.

Merkezimiz İnsan

 • Karar alırken insani değerleri göz önünde bulundururuz.
 • Çevremizdekilere karşı içten ve önyargısız davranırız.
 • Olumsuzluklar ve beklentilerimizin hemen karşılanamaması durumunda sabırlı ve hoşgörülüyüz.
 • Başkalarına hedeflerine ulaşabilmesi için yardım ederiz.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
 • Her çalışan ve organizasyondaki her iş, eşit olarak değerlidir. Eşitlik ilkesini her koşulda çalışanlarımıza hissettiririz.
 • Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, çalışanlarımıza karşı mesleki bir sorumluluk olarak görürüz.
 • FLO çatısı altında yüksek performans kültürü hedeflenir. Çalışanların gösterdiği performansın net olarak görünür kılındığı adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.
 • Kurumun değerlerini, çalışanların “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. O ortak değerleri, alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
 • İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak, çalışanlarımız için her koşulda daima erişilebilir konumda olmaya ve geri bildirim vermeye hazırız.
 • Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yön gösterici çalışanlarımızın eleştirileri, görüş ve önerileridir. Çalışanlarımızın fikirlerinize önem veririz.
 • Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.