Bilgi Güvenliği Politikamız

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. olarak bilgi güvenliği politikası dahilinde;

  • Kurumsal Bilgi Güvenliği Stratejisini, müşteri verilerini, paydaş verilerini ve kamuya açık olmayan bilgilerin korunması yoluyla etkinleştirmeyi,
  • Müşteri ve Paydaşlarına değer sağlayan ürün ve hizmetlerinin güvenlik, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini tehdit edecek risklere karşı tedbir almayı ve sistematik risk yönetimini ilke edinmeyi,
  • İlgili paydaşlar ile bilgi güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata, düzenlemelere ve sözleşme yükümlülüklerine uyumlu olmayı,
  • Bilgi Güvenliği risklerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için bir yönetim yapısı oluşturmayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risk değerlendirmesi yapmayı ve tanımlanmış güvenlik risklerini tasarım, uygulama ve bakım riski iyileştirme planları aracılığıyla kabul edilebilir (risk toleransı) seviyeye getirmeyi,
  • Bilgi sistemlerini oluşturan altyapının güvenliğinin sağlanması için tüm periyodik testleri tamamlamayı ve gerekli kontrolleri sağlamayı,
  • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmek ve farkındalık arttırılarak hesap verebilirlik kültürünü oluşturmayı, taahhüt ederiz.