Laboratuvar

Laboratuvar Yönetiminin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Politikası

FLO Ar-Ge Laboratuvarı sunduğu test hizmetlerinde ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda FLO Ar-Ge Laboratuvarı olarak; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, hizmet kapsamımız ile ilgili mevzuat ve yükümlülüklere uymayı, test faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 uluslararası standardının gereklerini karşılayan bir ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,

Kuruluşumuzda verilecek test hizmetleri ile ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi,

Kuruluşumuzun kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında tazmin etmeyi,

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı, müşteri mülkünü korumayı,

Laboratuvarın şikâyetleri ele alma prosesinin tamamında alınan kararlardan sorumlu olmayı,

Yönetim Sistemlerini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, personelin hazırlanan dokümantasyonu benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

Kalite Politikası

FLO Ar-Ge Laboratuvarı’nın Kalite Politikası; çalışmalarını güncel ulusal, uluslararası standart veya geçerli kılınmış deney metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama ile sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve yetkinliği sağlanmış uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere, kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vermek ve kaliteyi en üst seviyede tutmaktır.

Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekün uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması, dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.

Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite, laboratuvarımızın temel ilkeleridir. Sürekli olarak yapılan risk analizleriyle, tarafsızlık ile ilgili oluşabilecek riskler belirlenerek en az seviyeye indirilmektedir.

Laboratuvarımız; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, gelişen teknolojik deney cihazlarını kullanmayı, müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamayı, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre izlenebilirliği temin edilen referans/standart malzemeleri kullanmayı, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini ve yetkinliğini sürekli kılacak şekilde ve  laboratuvar faaliyetlerinin tutarlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanarak müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutmaktadır.

Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri, internet sitemizde beyan etmekteyiz.

Laboratuvarımızın amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Laboratuvar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürleri okumuş, öğrenmiş, benimsemiş ve bu prosedür ve politikalara uygun olarak çalışmaktadır.

FLO Ar-Ge Laboratuvarı Laboratuvar Yönetimi; TS EN ISO/IEC 17025 standardına, yasal mevzuata ve TURKAK gerekliliklerine uymayı ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.