Arama:

Laboratuvar

Ana Sayfa > Laboratuvar

FLO AR-GE LABORATUVARI TARAFSIZLIK POLİTİKASI

Bu kapsamda Flo Ar-Ge Laboratuvarı olarak; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, hizmet kapsamımız ile ilgili kanun, mevzuat ve yükümlülüklere uymayı, test, muayene ve personel belgelendirme faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025, uluslararası standardının gereklerini karşılayan bir ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,

Kuruluşumuzda verilecek deney hizmetleri ile ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi;

Kuruluşumuzda verilecek deney hizmetleri ile ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi;

Kuruluşumuzun kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi,

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;

Yönetim Sistemlerini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, personelin hazırlanan dokümantasyonu benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

 

FLO AR-GE LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

Flo Ar-Ge Laboratuvarı sunduğu deney hizmetlerinde tamamen bağımsızdır. Flo Ar-Ge Laboratuvarı’nın Kalite Politikası; çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standart veya geçerli kılınmış deney metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir.

Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans / standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal / uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

Müşterilerimize taahhüt etmiş olduğumuz hizmetin standardını, internet sitemizde beyan etmek çalışma prensibimizdir.

Laboratuvarımızın amacı; Kalite Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Laboratuvar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürleri okumuş, öğrenmiş, benimsemiş ve bu prosedür ve politikalara uygun olarak çalışmaktadır.

Flo Ar-Ge Laboratuvarı Üst Yönetimi; TS EN ISO/IEC 17025 standardına, yasal mevzuata ve TURKAK gerekliliklerine uymayı ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.