İnsan Kaynakları Vizyonumuz

 • Şirketi geleceğe hazırlayan,
 • Şirketin daha iyi iş sonuçları almasına somut katkıda bulunan,
 • İnsan kaynağının yönetiminde örnek alınan uygulamaları hayata geçiren,
 • Sunduğu destek hizmetleri ile diğer fonksiyonların daha verimli bir şekilde işlerine odaklanmasına imkan sağlayan,     
 • Yüksek nitelikli çalışanları şirkete kazandırmayı hedefleyen,
 • Çalışanlara kendilerini sürekli geliştirme imkanı sunan,
 • Şirkette ortak bir kültür oluşturan,
 • Çalışanlara kendilerini değerli hissettiren insan kaynakları fonksiyonu olmak.

 

İnsan Kaynaklarında Biz;

 • Kendimizi sürekli geliştirir, bilgilerimizi güncel tutarız,
 • Açık, net ve tutarlı bir iletişim kurar, her zaman ulaşılabilir oluruz,
 • İç müşterilerimizin işlerini iyi bilir, onları ilgiyle dinler, problemlerine zamanında çözüm üretiriz.